خاطره ای از امام خمینی به نقل از امام خامنه ای :
امام گفتند عجب، من نمی‏دانستم!

بد نیست من خاطره‏یی را برای شما نقل كنم؛ هرچند كه به خیلی از دوستان هم این را گفته‏ام.

امام یك وقت در اوایل انقلاب در سخنرانی‌هایشان از معاویه به‌صورت طعن‏آمیزی اسم می‏آورند.

شما می‏دانید كه من مدتی را در بلوچستان بودم و با خیلی از علمای آن‏جا دوستِ نزدیك هستم. مردم و علمای سنیِ آن منطقه، معاویه را مقدس می‏دانند. به امام عرض كردم كه در طرف شرقِ كشورمان، چند صد میلیون نفر معاویه را محترم می‏شمارند و او را خال‏المؤمنین می‏دانند ـ البته به‌حق یا بناحق آن، مربوط به جلسه‏ی بحث است ـ یعنی مسلمانان هند، پاكستان، بنگلادش و افغانستان اغلب سنیِ حنفی‏اند؛ اینها معاویه را محترم می‏شمارند.

امام گفتند عجب، من نمی‏دانستم! من بعد از آن در طول این ده، یازده سال یك جمله‏ی طعن‏آمیز از امام راجع به معاویه نشنیدم. من خودم در نماز جمعه راجع به جنگ صفین و سایر جنگ‌های امیرالمؤمنین صحبت می‏كنم؛ اما اهانت نمی‏كنم. تاریخ‏گویی، یك حرف است؛ اهانت، حرف دیگری است.

تاریخِ بیست و سه ساله‏ی بعد از رحلت پیامبر تا خلافت امیرالمؤمنین، یك تاریخِ قابل بررسی است؛ باید بررسی شود؛ اما در آن اهانت و جسارت به خلفا به هیچ وجه نباید باشد.

بیانات در دیدار با اعضای «گروه ویژه» و «گروه معارف اسلامی» صدا 13/12/1370