امام صادق علیه السّلام :" در جنگ – نهروان - علی علیه السّلام در برابر اهل قبله ( مسلمانان نمازخوان ) یک برکتی بود که اگر ایشان با آنها نمی جنگید پس از وی هیچ کس نمی دانست در برابر چنین افرادی چه باید کرد ".

       تهذیب ج6 ص 144 روایت 250 .