بسم‏‌اللَّه‌‏الرّحمن‏الرّحیم‏

...من از فعالیتهاى پلیس امنیتى‏مان، پلیس انتظامى‏مان، دستگاه بسیجمان تشكر میكنم؛ اینها خیلى كارهاى بزرگى كردند، كارهاى خوبى كردند؛ لیكن این یك بحث جداست. اگر كسى در وابستگى به هر كدام از این سازمانها یك تخلفى انجام داده، یك جرمى انجام داده، او هم باید جداگانه بررسى شود. نه خدمت اینها را به حساب جرم آنها ندیده میگیریم، نه جرم آنها را به حساب خدمت اینها ندیده میگیریم؛ حتماً باید دنبال بشود و دنبال خواهد شد. همین طور قضیه‏ى كهریزك، كه حالا آن اعلام شد، پخش شد. قضیه‏ى كوى دانشگاه هم دنبال میشود؛ حتّى افرادى كه كسانشان در این قضایا یا به قتل رسیدند - تعداد معدودى هستند - یا آسیب دیدند، آسیب مالى دیدند. بنا شده براى هر كدام اینها پرونده‏ى جداگانه‏اى تشكیل بدهند. دستور داده‏ایم، گفته‏ایم و این قضایا را دنبال خواهیم كرد؛ منتها توجه كنید كه این مسائل هیچكدام نباید با مسئله‏ى اصلى بعد از انتخابات خلط شود. حادثه‏ى اصلى نباید تحت‏الشعاع این حوادث قرار بگیرد.

یك عده‏اى آنچه را كه بعد از انتخابات اتفاق افتاد، آن ظلمى كه به مردم شد، آن ظلمى كه به نظام اسلامى شد، آن هتكى كه از آبروى نظام در مقابل ملتها به وسیله‏ى بعضى انجام گرفت، اینها همه را ندیده میگیرند، فرضاً مسئله‏ى فلان حادثه را، زندان كهریزك را، یا قضیه‏ى كوى را قضیه‏ى اصلى دوران بعد از انتخابات تا امروز قلمداد میكنند؛ این خودش یك ظلم دیگر است. مسئله‏ى اصلى، مسئله‏ى دیگرى است. مسئله‏ى اصلى این است كه مردم در یك حركت عظیمى، در یك انتخابات پرشورِ خوبِ كم‏نظیرى حضور پیدا كردند و این رأى بالا را توى صندوقها ریختند. هشتاد و پنج درصد شوخى است؟ این انتخابات، نظام را كه در این یكى دو سال اخیر همین طور پى‏درپى پیشرفتهاى اقتصادى و علمى و سیاسى و امنیتى و بین‏المللى براى خودش كسب كرده بود، در یك مرحله‏ى عالى از امتیاز و آبرو قرار میدهد، بعد ناگهان مشاهده میكنیم یك حركتى صورت میگیرد براى نابود كردن این حادثه‏ى افتخارآمیز! مسئله‏ى اصلى این است.

البته اینى كه عرض میكنم، تحلیل است؛ خبر نیست. به اعتقاد من، با تحلیل من، این مسئله از بعد از انتخابات یا از روزهاى حول و حوش انتخابات شروع نشده؛ این از قبل شروع شده، این از قبل طراحى شده، برنامه‏ریزى شده. من متهم نمیكنم افرادى را كه دست‏اندركار بودند، كه اینها دست‏نشانده‏ى بیگانه‏هایند یا انگلیسند یا آمریكایند - این را من ادعا نمیكنم، چون براى من این قضیه ثابت نیست؛ چیزى كه ثابت نیست، نمیتوانم بگویم - اما آنى كه میتوانم بگویم، این است كه این جریان، چه پیشقراولانش دانسته باشند، چه ندانسته باشند، یك جریانى بود طراحى‏شده؛ تصادفى نبود. همه‏ى نشانه‏ها نشان میدهد كه این جریان طراحى‏شده بود، حساب‏شده بود. البته آنهائى كه طراحى كرده بودند، یقین نداشتند كه خواهد گرفت.
 بعد از انتخابات كه تحركاتى از طرف بعضى‏ها شروع شد، یك تجاوب نسبى هم از سوى جمعى از مردم تهران صورت گرفت، آنها امیدوار شدند؛ فكر كردند آنچه كه تصور میكردند، انجام شد و گرفت و امیدوار شدند. لذا دیدید كه این دستگاه‏ها و وسائل رسانه‏اى و صوتى و الكترونیكى و ماهواره‏اى و غیره حضورشان در صحنه را چطور تشدید كردند؛ صریح وارد میدان شدند. قبلاً امیدوار نبودند كه این كار بگیرد؛ بعد دیدند نه، گرفت؛ لذا سریع وارد میدان شدند؛ منتها خوشبختانه مثل همیشه كه مسائل ایران را بد میفهمند و ملت ایران را نمیشناسند، این دفعه هم نشناختند. اینها تودهنى خوردند، سیلى خوردند، ولى هنوز ناامید نیستند. من به شما عرض كنم دانشجوهاى عزیز! اینها ناامید نیستند؛ دارند قضایا را دنبال میكنند؛ به این زودى هم زمین نمیگذارند. اینها صحنه‏گردانهائى دارند، صحنه‏گردانهائى هم پیدا خواهند كرد.
 دانشگاه باید بهوش باشد. دانشجوى مؤمن و مسلمان و دانشجوئى كه به كشورش علاقه‏مند است و دانشجوئى كه به آینده‏ى كشور و آینده‏ى نسل خودش دلبسته است، باید هوشیار باشد. بدانید اینها دارند طراحى میكنند؛ البته شكست میخورند. من الان به شما عرض میكنم، اینها در نهایت شكست میخورند؛ اما درجه‏ى بیدارى و هوشیارى من و شما میتواند در میزان خسارت و ضررى كه وارد میكنند، تأثیر بگذارد. اگر هوشیار باشیم، نمیتوانند صدمه و ضررى بزنند. اگر غفلت كنیم، احساساتى بشویم، بى‏تدبیر عمل كنیم، یا خواب بمانیم و اینجور عوارض به سراغمان بیاید، ضرر و زیان و هزینه بالا خواهد بود؛ ولو در نهایت موفق نخواهند شد.

یكى دیگر از موضوعاتى كه مطرح شد، مسئله‏‌ى حمایتهاى رهبرى است از دولت یا از رئیس جمهور. خوب، این مطلب روشنى است. اتفاقاً یكى دو تا از خود دوستان هم بیان كردند. دولت كنونى و رئیس جمهور محترم مثل همه‏ى انسانهاى عالم، یك نقاط قوّتى دارد، یك نقاط ضعفى. من كه حمایت كردم، از نقاط قوّت حمایت كردم. یك نقاط قوّتى وجود دارد، من از آن حمایت میكنم؛ در هر كى باشد، حمایت میكنم. كى هست كه این گرایش، این جهتگیرى، این تحرك، این جدیت را از خودش نشان بدهد و بنده در حد مسئولیتم از او حمایت نكنم؟ از شما دانشجوها كه دنبال عدالتید، من حمایت نمیكنم؟ خوب، چرا. آیا اگر از دانشجوئى كه عدالت‏خواه است و دنبال عدالت است، رهبرى حمایت بكند، این معنایش این است كه از نقاط ضعفى هم كه احیاناً توى آن دانشجو هست، انسان حمایت میكند؟ مسلّماً نه. قضیه این است. یك نقاط ضعفى وجود دارد، آن نقاط ضعف را بنده حمایت نمیكنم.

حالا یكى از سؤالها این بود كه چرا علنى موضع نمیگیرید؟ چون لازم نیست علنى موضع گرفتن؛ چه لزومى دارد؟ علنى موضع گرفتن نسبت به یك نقطه‏ى ضعف در یك مسئول، شما خیال میكنید كه چقدر كمك میكند به حل آن مشكل؟ هیچى. گاهى اوقات هست كه انسان اگر یك چیزى را بدون علنى كردن دنبال علاجش باشد، بهتر علاج خواهد شد، تا اینكه یك چیزى را انسان جنجالى كند. بله، یك وقت هست كه هیچ چاره‏اى جز علنى شدن نیست؛ آنجا بله، انسان علنى میكند؛ لیكن اینجور نیست كه تصور بشود اگر چنانچه یك ایرادى، اشكالى در مجموعه‏ى مسئولین اجرائى كشور وجود دارد و رهبرى با آنها مخالف است، حتماً بایستى این را در بلندگوها بیان كند؛ نه، گاهى اوقات مصلحت قطعى در این است كه انسان یك چیزى را علنى نكند.

حالا اینجا نگوئید آقا حقیقت و مصلحت. این تقابل حقیقت و مصلحت جزو آن حرفهاى محكم نیست. خود مصلحت هم یكى از حقائق است. اینجور نیست كه هرچه اسم مصلحت رویش بود، این یك چیز منفى‏اى باشد. بعضى اینجور خیال میكنند: آقا مصلحت‏اندیشى میكنید؟ خوب، بله، گاهى انسان مصلحت‏اندیشى میكند. خود مصلحت‏اندیشى یكى از حقائقى است كه باید به آن توجه داشت؛ این جزو مسلّمات و واضحات اسلام است. البته این مسئله حالا جاى بحث و شكافتنش نیست، اما جزو مسلّمات است. صلاح نیست گاهى اوقات انسان یك چیزى را علنى كند. فرض كنید یك نقطه‏ى اشكال كوچكى هست، این را ده برابر بزرگش كنند، مایه‏ى ناامیدى و مایه‏ى سیاه‏نمائى و اینها قرار بدهند؛ چه لزومى دارد؟ خوب، انسان این را به شكل دیگرى حل میكند. بنابراین موضع نگرفتن علنى، ناشى از این علل منطقى و معقول است.
 یك چیزى را هم حالا من بگویم، چون دیگر دارد وقت میگذرد. ببینید عزیزان! شماها میدانید - چون دیدم در بیانات شماها هم هست - امروز جمهورى اسلامى و نظام اسلامى با یك جنگ عظیمى مواجه است، لیكن جنگ نرم - كه دیدم همین تعبیر «جنگ نرم» توى صحبتهاى شما جوانها هست و الحمدللَّه به این نكات توجه دارید؛ این خیلى براى ما مایه‏ى خوشحالى است - خوب، حالا در جنگ نرم، چه كسانى باید میدان بیایند؟ قدر مسلّم نخبگان فكرى‏اند. یعنى شما افسران جوانِ جبهه‏ى مقابله‏ى با جنگ نرمید.

اینى كه چه كار باید بكنید، چه جورى باید عمل كنید، چه جورى باید تبیین كنید، اینها چیزهائى نیست كه من بیایم فهرست كنم، بگویم آقا این عمل را انجام بدهید، این عمل را انجام ندهید؛ اینها كارهائى است كه خود شماها باید در مجامع اصلى‏تان، فكرى‏تان، در اتاقهاى فكرتان بنشینید، راهكارها را پیدا كنید؛ لیكن هدف مشخص است: هدف، دفاع از نظام اسلامى و جمهورى اسلامى است در مقابله‏ى با یك حركت همه‏جانبه‏ى متكى به زور و تزویر و پول و امكانات عظیم پیشرفته‏ى علمىِ رسانه‏اى. باید با این جریان شیطانىِ خطرناك مقابله شود.

آنها براى حمله‏ى به جمهورى اسلامى استدلال دارند. به نظر من استدلالشان از دیدگاه آنها استدلال تامى است. در یك نقطه‏ى بسیار حساس جهان از لحاظ جغرافیائى، یعنى این نقطه‏ى خاورمیانه، خلیج فارس، دریاى سرخ، شمال آفریقا، بخشى از مدیترانه - این حوزه‏ى عظیمى است دیگر - مجموعه‏ى امت اسلامى واقع شده. الان شما ببینید از این پنج تا، شش تا گذرگاه آبىِ حساسِ حیاتى كه در دنیا وجود دارد، سه تایش توى این منطقه است: تنگه‏ى هرمز است، كانال سوئز است، باب‏المندب است. اینها گذرگاه‏هاى مهمى است كه تجارت جهانى متوقف به اینهاست. شما نقشه‏ى جهان را بردارید جلوى رویتان نگاه كنید، خواهید دید كه این چند تا مركز چقدر براى ارتباط تجارى و ارتباط اقتصادى دنیا مهم است. بنابراین، این منطقه، منطقه‏ى حساسى است. حالا در این منطقه‏ى بسیار حساس، یك قدرتى دارد قد میكشد و روزبه‏روز خودش را بیشتر نشان میدهد. این قدرت با همه‏ى خواسته‏هاى استكبارى و دستگاه‏هاى كمپانى‏ها و شبكه‏هاى عظیم اقتصادىِ مفسد فى‏الارض مخالف است؛ با نظام سلطه مخالف است، با سلطه‏گرى مخالف است، با ظلم مخالف است؛ خوب، این خیلى براى دستگاه استكبار مهم است. دستگاه استكبار فقط ایالات متحده‏ى آمریكا نیست، یا فلان رئیس جمهور و فلان دولت آمریكا یا فلان كشور اروپائى نیست؛ دستگاه استكبار یك شبكه‏ى عظیم‏ترى است كه شامل اینهاست؛ شبكه‏ى صهیونیستى هست، شبكه‏ى تجار اساسىِ بین‏المللى هست، مراكز پولىِ عظیم دنیا هست؛ اینها هستند كه مسائل سیاسى دنیا را دارند طراحى میكنند؛ دولتها را اینها مى‏آورند، اینها میبرند. این مجموعه كه تویش دولت ایالات متحده هست، دولتهاى اروپائى هستند، خیلى از این نفتخوارهاى ثروتمند منطقه‏ى خودمان هستند، با یك چنین قدرتِ رو به رشدِ رو به اعتلاى در حال قدكشى بشدت مخالفند؛ بنابراین هرچه بتوانند، در مقابله‏ى او كار میكنند. توى این سى سال هم بیكار نماندند، هرچه بگذرد هم باز بیكار نمیمانند؛ مگر آن وقتى كه شماها همت كنید؛ شما جوانها كشور را از لحاظ علمى، از لحاظ اقتصادى، از لحاظ امنیتى به نقطه‏اى برسانید كه امكان آسیب پذیرى‏اش نزدیك به صفر باشد؛ آن وقت كنار میكشند و توطئه‏ها تمام خواهد شد. اینى كه من توى این چند سال به دانشگاه‏ها مرتب راجع به مسائل علم و تحقیق و پژوهش و نوآورى و جنبش نرم‏افزارى و ارتباط صنعت و دانشگاه و اینها این همه تأكید كردم، براى خاطر این است كه یك ركن امنیت بلندمدت كشور و ملتتان علم است.

و همین جا به شما بگویم، مواظب باشید توى این قضایاى سیاسى كوچك و حقیر نبادا دانشگاه تحت تأثیر قرار بگیرد؛ نبادا كار علمى دانشگاه متزلزل شود؛ نبادا آزمایشگاه‏هاى ما، كلاسهاى ما، مراكز تحقیقاتى ما دچار آسیب بشوند؛ حواستان باشد. یعنى یكى از مسائل مهم در پیش روى شما، حفظ حركت علمى در دانشگاه‏هاست. دشمنها خیلى دوست میدارند كه دانشگاه ما یك مدتى لااقل دچار تعطیلى و تشنج و اختلالهاى گوناگونى باشد؛ این برایشان یك نقطه‏ى مطلوب است؛ هم از لحاظ سیاسى برایشان مطلوب است، هم از لحاظ بلندمدت؛ چون علم شما از لحاظ بلندمدت به ضرر آنهاست؛ لذا مطلوب این است كه دنبال علم نباشید.

حالا شما جوانانى كه گفتیم افسران جوان مقابله‏ى با جنگ نرم هستید، از من نپرسید كه نقش ما دانشجویان در تخریب مسجد ضرار كنونى چیست؛ خوب، خودتان بگردید نقش را پیدا كنید. یا مقابله‏ى با نفاق جدید، یا تعریف عدالت. من اینجا بیایم بنشینم یك بحث فلسفى بكنم، عدالت چند شعبه دارد، چه جورى است. حالا بامزه این است كه ایشان میگویند توى یك جمله بیان كنید. معروف است یك نفرى زمان شیخ انصارى پسرش را آورده بود نجف. دید طلبه‏ها درس میخوانند و ملا میشوند و شیخ انصارى هم خوب، شخص بزرگى بود؛ هوس كرد پسرش را طلبه كند. آمد به پیش شیخ انصارى، گفت شیخنا! این نوجوان را من آورده‏ام و خواهش میكنم تا فردا كه میخواهیم راه بیفتیم برویم، شما او را فقیه كنید!

عزیزان من! شرط اصلى فعالیت درست شما در این جبهه‏ى جنگ نرم، یكى‏اش نگاه خوشبینانه و امیدوارانه است. نگاهتان خوشبینانه باشد. ببینید، من در مورد بعضى‏تان به جاى پدربزرگ شما هستم. من نگاهم به آینده، خوشبینانه است؛ نه از روى توهم، بلكه از روى بصیرت. شما جوانید - مركز خوشبینى - مواظب باشید نگاهتان به آینده، نگاه بدبینانه نباشد؛ نگاه امیدوارانه باشد، نه نگاه نومیدانه. اگر نگاه نومیدانه شد، نگاه بدبینانه شد، نگاه «چه فایده‏اى دارد» شد، به دنبالش بى‏عملى، به دنبالش بى‏تحركى، به دنبالش انزواء است؛ مطلقاً دیگر حركتى وجود نخواهد داشت؛ همانى است كه دشمن میخواهد.

شرط دیگر این است كه در قضایا افراط وجود نداشته باشد. طبیعت جوان، طبیعت تحرك و تندى است. این دوره‏ى زندگى شما را ما هم گذرانده‏ایم؛ آن هم در دورانهاى انقلاب و اوائل مبارزات و اینها بوده. تندى را میدانم چیست. خیلى هم به ما نصیحت میكردند كه آقا تندى نكنید، ما میگفتیم كه نمیفهمند چقدر لازم است تندى كردن. میدانم تصور شما چیست، اما حالا از ما بشنوید دیگر. مراقب باشید تندروى، انسان را پیش نمیبرد. با فكر، تصمیم بگیرید. البته جوانِ امروز از جوان دوره‏ى ما فكورتر است؛ این را به شما عرض بكنم. شما امروز جوانهائى هستید كه تجربه‏تان، اطلاعتان، آگاهى‏هایتان از آن دوره‏ى جوانى ما - از پنجاه سال پیش از این - خیلى بیشتر است؛ قابل مقایسه نیست با جوان امروز. بنابراین توقع اینكه شماها مدبرانه و فكورانه فكر كنید و بدون تندروى، بدون افراط و تفریط توى قضایا، رفتار كنید، توقع زیادى نیست.

البته این را هم بدانید كه آنچه در بعد از انتخابات اتفاق افتاد، با همان حسابى كه عرض كردم، اصل قضایا خیلى خلاف انتظار ما نبود؛ اگرچه اشخاصى كه وارد شدند، چرا، خلاف انتظارمان بود. امیدواریم ان‏شاءاللَّه خداى متعال یك فرصتى بدهد، بتوانیم باز با شماها یك وقتهائى توى دانشگاهى، جائى صحبت بكنیم؛ حالا كه مجال نشد.

والسّلام علیكم و رحمةاللَّه و بركاته‏


منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی


بیانات در دیدار دانشجویان و نخبگان علمی 
04/06/1388    http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7908